PROSJEKTER

UTVALG AV PÅGÅENDE OG NYLIG AVSLUTTEDE PROSJEKTER

Oppføring av nybygg med 20 leiligheter

 

Entrepriseform         Hovedentreprise

Entreprisekostnad   55 millioner  

Byggetid                      Juni 2019 - Desember 2020

Byggherre                   Torggata eiendom AS

KAUPANG, BYGGETRINN II - MYSEN
KAUPANG, BYGGETRINN I - MYSEN

Oppføring av nybygg med 23 leiligheter

 

Entrepriseform         Hovedentreprise

Entreprisekostnad   48 millioner  

Byggetid                      Juni 2018 - Oktober 2019

Byggherre                   Torggata eiendom AS

MYSEN PANORAMA

Prosjektert for 33 eneboliger. Byggetrinn I og 2  består av 17 eneboliger som er under oppføring.

 

Entrepriseform         Totalentreprise

Entreprisekostnad   45 millioner  

Byggetid                      November 2017 - oktober 2020

Byggherre                   X-Panorama AS

EIDSBERG KIRKE

Renovering av utvendige fasader av Eidsberg Kirke - "Østfold-domen"

 

Entrepriseform         Hovedentreprise

Entreprisekostnad   10 millioner  

Byggetid                      Mai 2017 - Oktober 2019 

Byggherre                   Eidsberg kommune v/Eidsberg kirkelige fellesråd

STORGATA 25 - RAKKESTAD

Oppføring av nybygg med 16 leiligheter

 

Entrepriseform         Hovedentreprise

Entreprisekostnad   45 millioner  

Byggetid                      Mai 2017 - Oktober 2018

Byggherre                   Harlem eiendom AS

BIOCO PROSESSANLEGG/NORTURA HÆRLAND

Oppføring av nytt prosessanlegg for håndtering av avfallstoffer

 

Entrepriseform         Hovedentreprise m/fremdriftsansvar

Entreprisekostnad   25 millioner / (Totalprosjekt 100 millioner)

Byggetid                      August 2017 - September 2018

Byggherre                   BIOCO AS

UTVALG AV PROSJEKTER 2010-2017
OPSAHLVEIEN 31-39 - Mysen

Oppføring av 3 leilighetsblokker med 27 leiligheter

 

Entrepriseform         Totalentrepreprise

Entreprisekostnad   63 millioner  

Byggetid                      Mai 2014 - Oktober 2017

Byggherre                   Bloksberg eiendom AS

TORGATA 17 - MYSEN

Oppføring av sentrumsgård med 11 leiligheter

 

Entrepriseform         Totalentreprise

Entreprisekostnad   20 millioner  

Ferdigstilt                   2013

Byggherre                   Eidsberg boligbyggelag

ASKIM NÆRINGSPARK

Rehabilitering og ombygging av gammelt næringsbygg til kontorer

Entrepriseform         Totalentreprise

Entreprisekostnad   30 millioner  

Ferdigstilt                   2013

Byggherre                   COOP eiendom as

INDRE ØSTFOLD POLITISTASJON - ASKIM

Nytt politihus for Follo politikammer 

 

Entrepriseform         Totalentreprise

Entreprisekostnad   25 millioner  

Ferdigstilt                   2012

Byggherre                   COOP eiendom as

TROLLULLA FELLESLAGER - MYSEN

Nytt museumslager for Østfold museene

 

Entrepriseform         Hovedentreprise med fremdriftsansvar

Entreprisekostnad   25 millioner  

Ferdigstilt                   2011

Byggherre                   Østfold fylkeskommune

UTVALG AV PROSJEKTER  FØR 2010
GRINITUN SYKEHJEM - SPYDEBERG

Nytt tilbygg på 1700 m2

 

Entrepriseform         Generalentreprise

Entreprisekostnad   30 millioner  

Ferdigstilt                   2008

Byggherre                   Spydeberg kommune

SOLLIA BO OG SERVICESENTER - SKIPTVET

Tilbygg sykehjem på 1200m2

 

Entrepriseform         Totalentreprise

Entreprisekostnad   18 millioner  

Ferdigstilt                   2003

Byggherre                   Skiptvet kommune

Haugerud Vikeby AS - Pennestrøket 6A  - 1850 Mysen

Tlf 69 89 24 34