OM OSS

HAUGERUD  VIKEBY AS er et mur- og byggentreprenørfirma  lokalisert i Mysen i Indre Østfold.

Vi utfører alle typer prosjekter som offentlige bygg, næringsbygg og boliger for både offentlig og private byggherrer.


De senere år har vi bevisst satset på gjennomføring av forholdsvis store totalentrepriser, men vi har lang erfaring i utførelse av andre entrepriseformer. Bedriften utfører tømrer, mur- og betongarbeider med egne ansatte.

De øvrige fagene gjennomføres med samarbeidende firmaer i underentrepriser.

Bedriften omsatte i 2017 for 51 millioner, 2018 for 87 millioner og 2019 for 89 millioner.


Vårt geografiske markedsområde er primært Indre Østfold og nærliggende områder.

ORGANISASJON

 
 • Selskapet har sentral godkjenning for «Overordnet ansvar» i tiltaksklasse 2. og godkjent for prosjektering i tiltaksklasse 1.

 • Selskapet er tilsluttet Muremesternes landsforening og NHO/Byggenæringens landsforening.

 

PROSJEKTLEDELSE

Jørn Haugerud
Daglig leder
Tlf: 958 38 009
jorn@haugerud-vikeby.no
Arild Vikeby
Anleggsleder
 
Tlf: 918 49 946
arild@haugerud-vikeby.no
 • Jørn Haugerud har lederutdannelse gjennom Hærens Befalskole og mesterbrev i murerfaget.
   

 • Praksis som bygningsarbeider startet i familiefirma Byggmester Olai Haugerud  i 1982. 
   

 • Startet egen virksomhet i 1986. I 1996 gikk han i kompaniskap med Arild Vikeby og etablerte Murerfirma Haugerud&Vikeby AS.
   

 • Jørn Haugerud er også medeier med 33% og daglig leder i eiendomsselskapet Bloksberg Eiendom as som han selv etablerte i 2011. Tollef Berger og Helge Lars Berger ble likeverdige partnere i Bloksberg eiendom 2014. 

Oddmund Karlsen
Anleggsleder
Tlf: 977 70 062
oddmund@haugerud-vikeby.no
 • Arild Vikeby startet som selvstendig næringsdrivende i 1980. I 1996 gikk han i kompaniskap med Jørn Haugerud og etablerte Murerfirma Haugerud&Vikeby AS.
   

 • Han har hele tiden vært aktiv i prosjektledelse og tilrettelegging, samtidig som han selv utfører og organiserer mye av det bygningsmessige arbeidet. 
   

 • Hans lange erfaring og forståelse for byggfaget er en unik kompetanse for selskapet og som i stor utstrekning også benyttes i prosjekter hvor han selv ikke har den daglige prosjekt/anleggsledelse.

Tom Ørka
Anleggsleder
Tlf: 900 87 240
tom@haugerud-vikeby.no
 • Oddmund Karlsen har vært ansatt i Haugerud Vikeby siden oppstarten av selskapet I 1996. Han tok fagbrev som murer i 2006.
   

 • Oddmund har siden 2010 hatt rollen som prosjekt/anleggsleder på flere av de større prosjektene, og er i dag anleggsleder for det nye prosessanlegget for BIOCO/Nortura Hærland.

Ole Christian Nordby
Anleggsleder
Tlf: 932 11 662
och@haugerud-vikeby.no
 • Ole Christian Nordby har fagbrev som tømrer og startet i Haugerud Vikeby i juli 2016. Han har tidligere jobbet for Sandli Bygg, Hersleth Entreprenør, Idè Hus og sist Byggmester Westlie som tømrerbas.
   

 • Med sin relevante erfaring hadde Ole Christian det operative ansvar som prosjektleder/anleggsleder i siste byggetrinn på Opsahl 3 og er nå anleggsleder på Mysen Panorama.
   

 • Tom Ørka har fagbrev som tømrer og har drevet som selvstendig næringsdrivende. 
   

 • Han har lang erfaring med selvstendig prosjektledelse.  I dag har han rollen som anleggsleder for Storgata 25 i Rakkestad.

Espen Haugerud
Økonomi/adm/IT
Tlf: 960 19 870
espen@haugerud-vikeby.no
 • Espen Haugerud startet i Haugerud Vikeby AS i 2015, og har ansvar for økonomi, administrasjon og IT.
   

 • Han har fra tidligere over 20 års erfaring med prosjektledelse og utvikling ved Handelshøyskolen BI og  har jobbet 5 år i Nordea. 

ANSATTE

Haugerud Vikeby AS med et knippe av sine ansatte, høsten 2017:

 

Bak fra venstre: Justinas Saruaza,betong/mur,ingeniør vei, Fredrik Femmen,fagbrev betong,
Oddmund Karlsen,anleggsleder, fagbrev mur, Dag-Henrik Amundsen,fagbrev mur, Jonas Saruaza, mur/betong, Tom Ørka,anleggsleder, fagbrev tømrer, Tommy Hoff,fagbrev tømrer, Joacim Eriksen, fagbrev betong, 

Midten fra venstre: Jørn Haugerud,daglig leder, mesterbrev mur, Arild Vikeby,prosjekt og anleggsleder, Ole Christian Nordby,anleggsleder, fagbrev tømrer, Marius Næss,fagbrev tømrer, Dennis Orre,fagbrev tømrer, Martin Engen,kranfører/betongarbeider, Peter Tobias Jensen,fagbrev mur, Kristian Tvindesæter,tømrer.

Foran fra venstre: Marcus Fredriksen,hjelpearbeider, Mikkel Bergersen,lærling-tømrer.        

 

VÅR HISTORIE

Oppføring av Realskolen på Mysen i 1952 hvor Haugerud, Høytomt og Lunde var ansvarlig for oppføringen.  Mannen i midten i front er Olai Haugerud, som senere drev sin egen Byggmesterforretning. Haugerud Vikeby AS bygger videre på deres kunnskap og erfaringer.

Firma bærer med seg erfaringer gjennom tre generasjoner i håndverk og entreprenørfaget, og har sine røtter tilbake  til Alf Haugerud som drev i kompaniskap med Trygve Høytomt og Murermester Myhre. Av sentrale bygg i nærmiljø sto de bak oppføringen av bl.a. Edwin Ruuds Hospital, Festivitetene bad, kino og selskapslokaler og Realskolen (I dag bedre kjent som Mysen vgs)

 

Olai Haugerud var sønn av Alf Haugerud og startet i lære hos sin far. Han videreførte virksomheten og var svært aktiv byggmester på Mysen frem til slutten av 1980-tallet. Jørn Haugerud , som i dag er eier og daglig leder av Haugerud Vikeby AS, startet opp hos sin far som murer i 1982.

Haugerud  Vikeby AS ble etablert som et eget selskap i 1996 etter at Jørn Haugerud og Arild Vikeby hadde samarbeidet som selvstendige firmaer over flere år. 

De første årene ble firmaet drevet som tradisjonelt mur- og betongfirma, men er er i dag utvidet til også å gjelde tømrerefaget. De siste 10-15 årene er det satset på store/mellomstore byggeoppdrag, både som hoved- og totalentrepør,  og dette er i dag firmaets hovedaktivitet.

Haugerud Vikeby AS - Pennestrøket 6A  - 1850 Mysen

Tlf 69 89 24 34